Chủ tọa/
Chairperson:
TS. Phạm Minh Tuấn (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

0800-0805 C0120 Giới thiệu – Introduction
TS. Phạm Minh Tuấn (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

0805-0825 C0121 Xử trí tăng huyết áp – Management of hypertension
TS. Phạm Minh Tuấn (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

0825-0845 C0122 Xử trí suy tim mạn – Management of chronic heart failure
TS. Phan Đình Phong (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

0845-0905 C0123 Xử trí bệnh mạch vành mạn – Management of chronic coronary syndrome
ThS. Phan Tuấn Đạt (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

0905-0925 C0124 Xử trí bệnh động mạch chi dưới – Management of peripheral artery diseases
TS. Đinh Huỳnh Linh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

0925-0945 C0125 Xử trí phình động mạch chủ ngực/bụng – Management of aortic aneurysm
ThS. Lê Xuân Thận (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

0945-1005 C0126 Xử trí bệnh lý suy tĩnh mạch và thuyên tắc huyết khối – Management of venous
insufficience snd venous thromboembolism
ThS. Nguyễn Tuấn Hải (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

1005-1025 C0127 Xử trí ngoại tâm thu – Management of PVC
ThS. Trần Tuấn Việt (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

1025-1045 C0128 Xử trí rung nhĩ – Management of atrial fibrillation
TS. Phạm Trần Linh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

1045-1105 C0129 Tiếp cận và xử trí rối loạn lipid máu ở tuyến cơ sở – Approach and management of dyslipidemia in primary healthcare settings
TS. Nguyễn Thị Minh Lý (BV ĐH Y Hà Nội)

1105-1125 C0130 Tiếp cận và xử trí đái tháo đường ở tuyến cơ sở – Approach and management of diabetes in primary healthcare settings
PGS.TS. Hồ Thị Kim Thanh (BV ĐH Y Hà Nội)

1125-1145 C0131 Xử trí tràn dịch màng tim – Management of pericaridal effusion and tamponade
ThS. Phạm Nhật Minh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here